As clases, canziello plural (Heraldo Escolar) Foto: Jaime Perpinyà

Torno a casa dimpués d’asistir a la proyezión d’un documental en a Facultat d’Educazión de Zaragoza y cuan me siento en o mío sillón favorito he de secutir-me o polvo d’os míos zapatos. Ye estraño, pus no he pisau tierra, pero a mía ropa aculle l’aroma d’as carreras d’o mío bario Oliver, en os míos uellos